Úpravny uhlí

Úpravny – transport surového uhlí Pásové dopravníky: Mechanické dopravníky s tažným orgánem v podobě nekonečného pásu vedeného a poháněného válečky nebo rovinnou plochou. Konstrukce dopravníků: ploché, korýtkové, pevné, mobilní, pojezdové, vodorovné, šikmé, strmé, svislé, lomené (konvexní a konkávní) Materiály použité pro výrobu: běžné, žárově zinkované, nerezové, hliníkové. Výkony dopravníků: jsou dány užitečným průřezem materiálu, který … Read more

Vertikální doprava

Skipy Skipy jsou vyráběny jako náhradní díly stávajících provozovaných těžních zařízení, nebo jako nové s inovovanými parametry dle požadavku provozovatele. Rozměrově jsou uzpůsobeny danému profilu jámy, konstrukcí pak zadaným technickým parametrům: užitečné nosnosti, zavěšení těžních a vyrovnávacích lan a vybavení apod. Skip celosvařované konstrukce sestává z hlavy, nádoby a paty. Hlava je tvořena tuhým rámem … Read more

Pohony

Pohony pásových dopravníků Pro dosažení požadovaného přepravního výkonu dopravníku se síla z elektromechanického pohonu přenáší na jeden nebo více poháněcích bubnů, které zajišťují vlastní pohyb dopravního pásu. Pohony jsou umístěny na poháněcí stanici pasového dopravníku, u delších dopravníků bývá jeden z pohonů umístěn i na vratné stanici, což příznivě působí i na rozložení tahu v … Read more

Pásové dopravníky

DPTT 1200 – 1800 Jedná se o velmi výkonné pásové dopravníky určené pro podzemní uhelné a jiné doly.Výhodou jsou malé zástavbové rozměry (vzhledem k přepravovanému množství a výkonu).Pásové dopravníky mohou pracovat v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů a uhelného prachu. Parametry dopravníku jsou uvedeny v tabulce. Kromě standardních rychlostí mohou být dopravníky vybaveny zařízením pro … Read more