Dopravníkové systémy

Zajišťujeme dodávky technologií a dílů dopravníkových systému pro přesun surovin, materiálu, či většího zboží.

Zvláštní důraz je kladen na komplexnost dodávek včetně vlastních technologických řešení, vypracování projekčně technické dokumentace a dlouhodobý pravidelných servis zařízení.


  • Vlastní technologická řešení
  • Vypracování projekčně-technické dokumentace
  • Komplexní realizace na klíč
  • Zajištění montáže na místě odběratele
  • Zajištění servisu a oprav zařízení