Článkové dopravníky

Článkový dopravník je nejuniverzálnější ze všech typů dopravníků. Je použitelný pro většinu druhů třísek, špon nebo pro drobné součástky, ale není vhodný pro velmi jemné třísky. Současně s dopravou třísek je možno odloučit chladící kapalinu, zachytit ji nebo odčerpat zpět do chladícího systému stroje. Největší uplatnění nachází jako vynášecí dopravník přímo vestavěný do obráběcího stroje, anebo v dopravních systémech ve spojení s jinými typy dopravníků jako vynášecí, kde vynáší třísky buď do sběrného kontejneru, nebo zařízení na úpravu třísek. Skříň dopravníku je vodotěsně svařena z ohýbaných plechových profilů a pohon dopravního pásu zajišťuje šneková převodovka s elektromotorem, která dále umožňuje i reverzní chod dopravníku. Dopravník lze podle typu obráběcího stroje vybavit nádrží sloužící k čištění a přečerpávání chladící kapaliny chladícího systému stroje.