Pásové dopravníky

DPTT 1200 – 1800

Jedná se o velmi výkonné pásové dopravníky určené pro podzemní uhelné a jiné doly.Výhodou jsou malé zástavbové rozměry (vzhledem k přepravovanému množství a výkonu).Pásové dopravníky mohou pracovat v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů a uhelného prachu. Parametry dopravníku jsou uvedeny v tabulce. Kromě standardních rychlostí mohou být dopravníky vybaveny zařízením pro plynulé řízenou rychlost dopravy a v této souvislosti i zařízením pro dopravu osob. S jednotlivými režimy rychlosti pro plnou těžbu, těžbu s dopravou osob a dopravou osob podle příslušných platných předpisů v zemích odběratele. Samozřejmostí je automatizace pásového dopravníku i celé pásové tratě. Automatizace umožňuje sledování parametrů pásového dopravníku (vibrace, teplotu a hladinu olejů v převodovkách, teplotu a vibrace ložiskových domků, vybočení, podélné protržení, rychlost pásového potahu, otáčky tažných bubnů, atd.). Dále řídí provoz celé dopravní linky s možnou vizualizací na povrch – dispečink. K základním částem pásového dopravníku patří: výložník s usměrňovačem toku, rám naváděcího válce, pohon, vložený pohon, zásobník pásového potahu, napínací zařízení, vratná stanice s dopadovou stolicí.

DPT 1200

Vysoce výkonné pásové dopravníky jsou určeny pro dopravu sypkých materiálů s maximálním dopravovaným množstvím 2 100 t/hod a s maximálním instalovaným výkonem 3 х 400 kW. Poháněcí buben je obložen gumou nebo je vybaven keramickou vrstvou. Elektromotory jsou chlazeny vzduchem nebo vodou, převodovky mají vodní chlazení. Na přání zákazníka mohou být převodovky dodávány v provedení se vzduchovým chlazením, ale pouze do výkonu 350 kW. Dopravníky jsou ve standardu vybaveny elektrohydraulickým napínacím zařízením, lze však dodat rovněž pneumatické napínání, čidla hlídání teploty poháněcích bubnů, vratného válce a výsypné stanice. Na základě požadavků zákazníka je možné výbavu dopravníku doplnit o čidla na kontrolu otáček vratné stanice, teploty převodovek a motorů, vybočení pásu, zařízením proti zpětnému chodu, zásobníkem pásu a dalším zařízením. Dopravníky je možné provozovat při rychlosti 2,0 – 5,25 m/s, v úklonech od с +18о do -12о.

DP 800-1200

Tato zařízení je možné zařadit k středně výkonným pásovým dopravníkům do max. výkonu 3 x 90 kW. Dopravní rychlost činí 1,6 až 3,5 m/s.Dopravníky jsou přizpůsobeny pro trasy s dočasným odtěžením. Poháněcí bubny jsou obloženy gumou nebo vybaveny keramickou vrstvou. Napínání dopravníku je dle jeho délky buď prováděno mechanicky, nebo je použita napínací stanice s mechanickým napínáním, nebo je požito závažové, elektrohydraulické nebo vzduchové napínání. Dopravníky mohou být doplněny zásobníkem pásu. Standardně je dodávána jedna brzda. Převodovky jsou vzduchem chlazené a jsou dvourychlostní, motory jsou rovněž vzduchem chlazené. Na přání zákazníka je možné dopravníky dovybavit čidly teploty vratného a výsypného bubnu, vybočení pásu, otáček vratné stanice a jiné.

DPT 1000

Vysoce výkonné pásové dopravníky jsou určeny pro dopravu sypkých materiálů s maximálním dopravovaným množstvím 2 100 t/hod a s maximálním instalovaným výkonem 3 х 400 kW. Poháněcí buben je obložen gumou nebo je vybaven keramickou vrstvou. Elektromotory jsou chlazeny vzduchem nebo vodou, převodovky mají vodní chlazení. Na přání zákazníka mohou být převodovky dodávány v provedení se vzduchovým chlazením, ale pouze do výkonu 350 kW. Dopravníky jsou ve standardu vybaveny elektrohydraulickým napínacím zařízením, lze však dodat rovněž pneumatické napínání, čidla hlídání teploty poháněcích bubnů, vratného válce a výsypné stanice. Na základě požadavků zákazníka je možné výbavu dopravníku doplnit o čidla na kontrolu otáček vratné stanice, teploty převodovek a motorů, vybočení pásu, zařízením proti zpětnému chodu, zásobníkem pásu a dalším zařízením. Dopravníky je možné provozovat při rychlosti 2,0 – 5,25 m/s, v úklonech od с +18о do -12о.

Girlandové stolice

Toto zařízení je umístěno na horní a spodní větvi pásového dopravníku. Tato stolice je dodávána po jednotlivých válečcích včetně řetězů a lamel. Girlandová stolice pro zavěšení na nosná lana pásového dopravníku.

  • Šířka pásu 1 000 nebo 1 200 mm
  • Průměr válečků ø133 a ø159 mm
  • horní, spodní a tlumící