Vertikální doprava

Skipy

Skipy jsou vyráběny jako náhradní díly stávajících provozovaných těžních zařízení, nebo jako nové s inovovanými parametry dle požadavku provozovatele. Rozměrově jsou uzpůsobeny danému profilu jámy, konstrukcí pak zadaným technickým parametrům: užitečné nosnosti, zavěšení těžních a vyrovnávacích lan a vybavení apod.

Skip celosvařované konstrukce sestává z hlavy, nádoby a paty. Hlava je tvořena tuhým rámem s otvory pro lanové závěsy, na který navazují podélná táhla kostry. Čela hlavy jsou opatřena pevnými vodítky, nad nimi jsou pevné konzoly pro montáž odpruženého kolového vedení. Horní část, olemována okopovým plechem, tvoří podlahu pro prohlídky a údržbářské práce. Nádobu tvoří rámová konstrukce z nosných podélných táhel, krytá plechem, proti vydutí vyztužená příčkami. V horní části z čela je násypný otvor, ve spodní části šikmý skluz a výsypný otvor, uzavřený gilotinovým nebo segmentovým otočným uzávěrem. Šikmý skluz a jeho boky je vyložen otěrovými plechy, nad uzávěrem je umístěna odlehčovací stříška. Na čelech ve středu jsou střední pevná vodítka. Pod skluzem je na patě vytvořen uzavřený prostor pro dopravu lidí, opatřen dvířky. Patu tvoří kompaktní rám, na kterém jsou ukončena nosná podélná táhla. Na čelech spodní části jsou konzoly pro kolová vedení a pevná vodítka, ve střední části pak nosníky pro uchycení závěsů spodních vyrovnávacích lan.

Těžní klece

Těžní klece slouží pro dopravu rubaniny, lidí a materiálu v jamách a šibících uhelných a rudných dolů. Dle užití a provedení se dělí na klece havarijní, klece šibíkové a klece těžní dvouetážové až čtyřetážové.

Klece těžní

Jsou provozovány ve vtažných nebo výdušných jamách dolů, jsou převážně konstruovány jako dvou etážové až čtyř etážové, které mohou být v celku nebo dělené pro snazší nasazování do těžní jámy. Pro dopravu rubaniny nebo materiálu do dolu jsou provedeny většinou pro dva vozy typu JDV v etáži za sebou. Zavěšení klecí je převážně na jednom těžním laně. Klece jsou řešeny jako svařence – nosný rám s hlavou a podlahou, pevné nebo výsuvné podlahy dalších etáží, pevné boční zaplechování. K vybavení hlavy patří závěsy lana, záchytné ústrojí a pevné vedení klece po průvodnici. Na hlavě je na čelních stranách situováno kolové vedení, ohrazení okopovým plechem a zábradlím se stříškou. Etáže jsou vybaveny kolejnicemi a aretačním zařízením pro důlní vozy, případně nosníkem pro lanovou drážku nebo dopravu břemen, držáky a dvířky pro dopravu lidí. Podlaha je v případě těžního stroje s třecím kotoučem doplněna o závěsy vyrovnávacího lana. Na její spodní části jsou na čelech namontována opět kolová vedení klece a pevná vodítka.

Klece šibíkové

Tyto klece slouží pro dopravu lidí a materiálu ve slepých důlních jamách na důlní patra, nedostupná hlavními jámami. Jsou to většinou jednopatrové klece pro jednočinnou dopravu s protizávažím, účelově konstruované pro dopravu strojního vybavení používaném na daném patře a jeho potřeby. Parametrově jsou provozovány s nižší únosností (pro dva důlní vozíky), menší rychlosti a s kluzným vedením klece po dřevěných průvodnicích. Zavěšení je jednolanové, nebo čtyřlanové. Konstrukce je klasická – nosný rám, závěs lana, vedení klece, podlaha, střecha, boční zakrytování a čelní dvířka buď pevná, nebo žaluziová. Podlaha je osazena kolejnicemi pro důlní vozy, střecha doplněna nosným prvkem závěsné dráhy a její povrch zábradlím se stříškou.

Klece havarijních dopravních zařízení

Mohou být stabilní a mobilní. Nejmenší nevedená mobilní klec kruhového průřezu je dopravována jako součást mobilního havarijního dopravního zařízení. Klece stabilní jsou buď trvale zavěšeny, nebo se do provozního stavu zavěšují před jejich použitím. V profilu jámy jsou pak vedeny průvodnicemi, nebo průvodnicí a lanem těžního zařízení. Tyto klece mají pak vlastní stabilní těžní stroj, nebo jsou nasazovány na mobilní stroj. Klece nevedené mají válcovitý tvar s kuželovými náběhy. Klece vedené jsou většinou obdélníkového průřezu. Konstrukčně obsahují nosný rám, osazený podlahou, střechou, závěsem lana, vedením klece, bočním zakrytováním a vstupní dvířka. Rozměrově jsou uzpůsobeny profilu provozované jámy.