Úpravny uhlí

Úpravny – transport surového uhlí

  • Pásové dopravníky: Mechanické dopravníky s tažným orgánem v podobě nekonečného pásu vedeného a poháněného válečky nebo rovinnou plochou.
  • Konstrukce dopravníků: ploché, korýtkové, pevné, mobilní, pojezdové, vodorovné, šikmé, strmé, svislé, lomené (konvexní a konkávní)
  • Materiály použité pro výrobu: běžné, žárově zinkované, nerezové, hliníkové.
  • Výkony dopravníků: jsou dány užitečným průřezem materiálu, který určuje tvar konstrukce (šířka, výška) dále sypný úhel materiálu a rychlost posuvu materiálu, sklon konstrukce. Při větších sklonech je nutno použít profilovaných pásů, které svým profilem ovlivňují výkon pásového dopravníku.
  • Části dopravníků: násypky a výsypky materiálů, podpěrné konstrukce, stěrače pásů, kryty proti srážkové vodě, vyrovnávací zásobníky, váhy dopravovaného materiálu, regulace chodu pásu, pojezdy.