Článkové dopravníky

Článkový dopravník je nejuniverzálnější ze všech typů dopravníků. Je použitelný pro většinu druhů třísek, špon nebo pro drobné součástky, ale není vhodný pro velmi jemné třísky. Současně s dopravou třísek je možno odloučit chladící kapalinu, zachytit ji nebo odčerpat zpět do chladícího systému stroje. Největší uplatnění nachází jako vynášecí dopravník přímo vestavěný do obráběcího stroje, anebo … Read more

Hřeblové dopravníky

Hřeblový dopravník sběrný DSS 200 Sb Hřeblový dopravník DSS 200 Sb je určen jako sběrný dopravník za středně kapacitními stěnovými dopravníky. Výkon dopravníku může být až 2x 100 kW. Doporučená max. délka je 150m. Dopravník může být položen přímo na počvu nebo částečně zavšen na závěsné drážce pomocí zavěšení typu ZDSS200. Do trati dopravníku je … Read more